Provence Mystique

Provence Mystique

1. Audi Tellus

2. Clara sonent organa

3. Ar levatz sus, francha corteza gens!

4. Planctus Beate Marie Tantost com fon al loc vengutz

5. Vexilla regis prodeunt

6. Dels quatre caps que a la cros

7. Verbum patris humanatur (conduit)

8. D'un sirventes far

9. Cantiga de Santa María 45, A Virgen Santa María tant' é de gran piedade

10. Planctus Beate Marie Dona, Maire del salvador

11. Flore vernans gratie, conductus

12. Cantiga de Santa María 363, En bon ponto vimos esta Sennor que loamos

13. Gregis pastor Tityrus